Fikir aşamasından itibaren işletmeler ile birliktedir. işletmenin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflerine ulaşması için gereksinimilerin tanımlanması, hedeflerin oluşturulması, bu hedeflere erişmek için ihtiyaç duyulan altyapının projelendirilmesi sağlanan hizmetlerdendir. Sürdürebilir altyapı ve işletme için çözümü ifade eden, ekonomik ve etkin bir şekilde uygulanabilen sistemin projelendirilmesi en önemli adımdır. Projelendirmede farklı mühendislik disiplinlerine sahip donanımlı ve deneyimli insan kaynağı, güncel teknolojinin yakın takip edilmesi, sistem mühendislik tecrübesi ile alt disiplinlerin ilişkilendirilmesi bir beklentidir. Elektromekanik sistemler, elektrik altyapıları, izleme ve kontrol sistemlerine ait elektronik sistemler, veri toplama ve iletim telemetri sistemleri, işletme yönetimi için kontrol merkezleri, işletme planları ve karar destek sistemlerinin projelendirilmesi sağlanan tasarım hizmetleridir. Tasarım çalışmaları ve gereksinimlerin tarif edildiği planlama süreçlerinden başlayan yatırım, imalat ve sistem inşası ile birlikte işletme planlarına kadar taşınabilmektedir.