Tüm altyapılar kullanıcılara ilgili alanda kesintisiz ve kaliteli hizmetin sağlanmasını hedefler. Günümüzde inşa edilen her sistem inşaat, mekanik, elektrik, otomasyon ve veri üreten ölçüm sistemleri ve ekipman disiplinleri içermektedir. Bu disiplinlerin bir tasarım çerçevesinde ilişkilendirilmesi, arayüzlerinin detaylandırılması ve yönetilmesi tesis edilecek altyapının işletme aşamasında hedeflenen verimliliğinin en önemli gereksinimidir. IDS tesis etmiş olduğu anahtar teslimi projelerinde inşa etmiş olduğu yönetim platformlarında bu arayüzleri etkin olarak yönetir ve sistem mühendisliğini de sağlar. Projelendirmeden, malzeme ve teknoloji seçimine, imalattan kurulum ve montaj çalışmalarına, mühendislik uygulamlarına kadar farklı disiplin ve iş süreçlerinde sistem mühendisliği gereksinimlerini uygular, projenin beklenen şekilde ve kapasitede, verimlilikte gerçekleşmesine katkı sağlar. Sistem mühendisliğinin ön planda tutulduğu altyapı yatırımlarının sürdürebilirliği, yatırım, işletme ve bakım dahil toplam yaşam döngüsü maliyeti de ekonomiktir. Ekonomik ve sürdürülebilir yatırımlar için projelerinizde sistem mühendisliğine önem veriniz.