Sağlıklı ve Kesintisiz Su

Powerfull

Su İletim ve Dağıtım Şebekesi Kontrol Sistemleri

the future

Güven Veren Teknoloji

Yeşil Teknoloji

Akıllı Şebeke

Yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler.

"Su Yönetim Çözümleri"


 • Hat tespit ve sayısallaştırma

  İçmesuyu şebekeleri iletim ve dağıtım hatları, bu hat üzerindeki varlıkların tespiti, doğrulanması ve CBS- Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde sayısallaştırılması hizmetleri

 • Hidrolik Model

  Su kaynakları, iletim ve dağıtım şebekeleri hidrolik modeli kurulması, analizleri ve etkin işletme için "DMA- District Metered Area" alanlarının oluşturulması, işletme stratejilerinin belirlenerek optimum seviyede basınç ve debi yönetimi, kayıp ve kaçakların analizi

 • Elektromekanik

  İçmesuyu iletim ve dağıtım bekeleri için ölçüm ve kontrol sistemlerini içeren elektromekanik yapıların projelendirilmesi ve inşa edilmesi, terfi, depo, vana ve DMA odalarının anahtar teslimi kurulumu

 • Telemetri

  Yüksek teknolojiye sahip telemetri ve otomasyon çözümleri ile uzaktan veri toplama ve yönetim platformları, RTU, PLC sistemleri, yerel işletme ve yönetim alanları.

 • Şebeke Yönetimi

  İşletme yönetim platformu, kompleks ve büyük işletmelerin, işletme şartlarının sürekli değiştiği değişime altyapısı ile hızlı adapte olan işletme yönetim aracı.

 • ACOS RTU

  ACOS RTU, Telemetri ve Otomasyon Çözümü, modüler yapısı yüksek performansı ile kusursuz sistem.

 • idsNPM

  idsNPM- Network Planner and Manager;  Kaynağından kullanıcı noktasına kadar iletim ve dağıtım süreçlerinde su yönetiminini sağlayan, basınç, debi ve kayıp- kaçak yönetimi sağlayan işletme aracı. 

 • LEITTECHNIC

  HIGH-LEIT SCADA Sistemi, şebeke tesislerine izleme ve kontrol alanında yüksek beceri, harita destekli uygulamaları, yüksek veri işleme kapasitesi, yüksek emre amadeliği ile işletmede kusursuz çözüm.

 • enQUBE

  Abone sayaçlarının otomatik ve gerçek zamnlı okunarak takip edildiği, gerçek zamanlı su dengesinin izlemenebildiği, binlerce milyonlarca akıllı sayacın su yönetim sistemine entegre edilmesine imkan sağlayan donanım çözümü, enQUBE.

 • BAKIM

  içmesuyu ileti ve dağıtım tesislerinde ölçüm ve kontrol elektromekanik sistemler, yerel otomasyon ve telemetri sistemleri, merkezi izleme kontrol alanları, IT donanım ve yazılım sistemlerinin bakım hizmetleri, 7/24 koşullarında uzman teknik personelin ve iş süreçlerinin sağlanması

 • İŞLETME

  İçmesuyu iletim ve dağıtım şebekelerinizi tesis edilen anlık kontrol ve izleme sistemleri ile işletebiliyoruz.

 • Hidrolik Modelleme

  Şebekelerinizin optimum koşullarda işletilmesi, suyun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde kullanıcılara sunulması için şebekenin sayısallaştırılması, DMA alanların oluşturulması ve işletme senaryonlarının önerilmesi hidrolik model hizmetleri kapsamında sağlanmaktadır. 

 • Hat tespit hizmetleri

  Şebeke varlıklarının (hata, vana vb) tespiti, CBS verilerinin oluşturulması, özel araçlar ve teknikler kullanılarak hat üzerinde kayıp-kaçakların tespiti hizmetleri sağlanmaktadır.

Haberler