Günümüzde farklı alanlarda da olsa tesis edilen altyapıların tamamı teknolojik arayüzler içermektedir. İşletmeler bu sistemlerin sürekliliğini sağlamak, işletmede etkin olarak kullanabilmek için teknik desteğe ihtiyaç duymaktadır. IDS alanında tecrübeli ekibi ile tesis edilen altyapıların işletmesinde müşterilerine destek hizmetini de sağlamaktadır. Teknolojik araçların etkin bir şekilde kullanıldığı işletme hizmetlerinde işletme verimliğinin artırılması, kullanıcılara hizmet arzındaki kalitenin artırılması sağlanmaktadır. İşletme destek hizmetleri kapsamında tesis işletme, kontrol merkezi işletme, düzenli raporlama, verimliği ve hizmet kalitesinin artırmak politikaları oluşturma takibini yapmak gibi hizmetler bulunmaktadır.