Şebeke Planlama ve Yönetimi

- İçmesuyu temin ve dağıtım şebekesi yönetimi

- DMA - Ölçülebilir alt bölgeler yönetimi

- Kayıp & Kaçak yönetimi

- Basınç yönetimi

- Su kaynakları yönetimi ve şebeke optimizasyonu

Kaynaklardan tüketici noktalarına kadar içme suyu iletim ve dağıtım şebekesinin gerçek zamanlı izlenmesi için sürdürülebilir su işletme yönetim platformu.

Tüm operasyon sistemlerinin bir parçası olan coğrafi tabanlı, GIS, SCADA'dan veri toplama, veri kaydedici ve tüketici bilgi sistemleri, AMR, ERP vb. entegreli yönetim panelleri.

Yukarıdan aşağıya su dengesi yönetimi, şebeke performansının izlenmesi, MNF analizi ve DMA, bölge ve tüm şebekede kaçak oranı hesaplanması.

Su arıtma hizmet kapasitesinin Gerçek Zamanlı izlenmesi, her DMA-bölgesi alanına sağlanan su, hizmet noktalarında ve kritik noktalarda basıncın izlenmesi.

Su tüketim talebine göre operasyon planlaması, sistem çalışma takvimi (tatil ve özel gün, etkinlikler)