RTU - Remote Terminal Üniteleri

ACOS 750 RTU ile en yüksek talepler için güçlü bir sistem sunuyoruz.
Modüler yapı ve bireysel gereksinimlere, güç kaynağı ünitelerine, güçlü CPU modüllerine ve çok çeşitli G/Ç ve iletişim modüllerine göre ölçeklendirilebilir.
Zorlu çevre ve işletme koşullarında yüksek tesis kontrol performansı sağlayan ACOS 750 RTU, IEC60870-5-101, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, IEC61850, DNP3.0, Modbus vb. geniş bir haberleşme teknoloji sunar. ACOS 750 üniteleri, tek bir RTU’da güçlü otomasyon ve sağlam telekontrol özellikleri. Entegre PLC, kullanıcıların IEC 61131-3’e göre karmaşık otomasyon ve programlama görevlerini gerçekleştirmesini sağlar.